O projektu

Důvod, proč jsme stránky dělali je předání zkušeností a informací týkajících se aplikace ochrany krajinného rázu v různých oblastech lidského zaměření.